International Design for All Foundation Awards 2013

International Design for All Foundation Awards 2013

Trvanie: 15. december 2012 - 17. február 2013

Uzávierka prihlášok: 17. 2. 2013.
Informácie: awards@designforall.org.
Medzinárodná súťaž univerzálneho dizajnu, ktorú vypisuje nadácia The International Design for All Foundation, je platformou na ocenenie verejných, súkromných a non-profitových iniciatív z celého sveta, ktoré sa usilujú o participáciu každého člena spoločnosti na plnohodnotnom živote. Ceny Design for All sú synonymom najlepších príkladov z praxe univerzálneho dizajnu. Súťažné kategórie ročníka 2013: projekty nekomerčných organizácií, projekty realizované vládnymi alebo inými verejnými inštitúciami, projekty súkromných spoločností alebo profesionálov, dizajn zameraný na používateľa v Living Labs – návrh projektu. Prvých troch kategórií súťaže sa môžu zúčastniť verejné aj privátne inštitúcie, asociácie a ďalšie subjekty s právnou spôsobilosťou. Kategória Living Labs je otvorená návrhom projektov zameraných na vzťah používateľa a prostredia (User-centred design) špeciálne v oblasti mestského mobiliáru, zdravotníctva, multimédií a digitálnych služieb, zúčastniť sa môžu aj individuálni súťažiaci. Zdôrazňuje sa nutnosť zohľadniť šesť základných kritérií univerzálneho dizajnu produktu: rešpekt k diverzite, bezpečnosť, funkčnosť, zdravotná nezávadnosť, zrozumiteľnosť a estetickosť. Najlepšie projekty budú vyhlásené počas slávnostného udeľovania cien na International Design Biennial vo francúzskom Saint-Étienne 20. marca 2013.
Ďalšie informácie: http://designforall.org/new/awards.php.