Internetová stránka Slovenského národného divadla – www.snd.sk

Internetová stránka Slovenského národného divadla – www.snd.sk

Miesto: Klient: Slovenské národné divadlo, Bratislava

Web SND

Národná cena za dizajn 2007 v kategórii komunikačný dizajn

Dizajn: Martin Viktor Lipták, Daniel Blonski

Klient: Slovenské národné divadlo, Bratislava

Webová stránka Slovenského národného divadla predstavuje kultivovanú a užívateľsky priateľskú navigáciu pri hľadaní informácií o všetkých aktivitách najväčšej slovenskej divadelnej scény. Autori pri tvorbe stránky využili bohatý obrazový archív SND, ktorý vsadili do jednoduchej a čitateľnej osnovy. Porota pozitívne hodnotila najmä prehľadnosť a užívateľské vlastnosti, ktoré dávajú návštevníkovi stránky možnosť, aby potrebnú informáciu získal čo najjednoduchšiou cestou a v najkratšom čase. Dôstojnosť kultúrnrj inštitúcie a výtvarná sviežosť sa vzájomne vizuálne prelínajú a podporujú. Technicky je stránka realizovaná na veľmi kvalitnej úrovni a spľňa kritéria optimálnej komunikácie v zložitej štruktúre SND.