Intímny rozmer priemyselnej architektúry

Intímny rozmer priemyselnej architektúry

Výstava s názvom Včera predvčerom – Cvernovka a jej príbeh bola koncipovaná jej autormi – grafickým dizajnérom Martinom Mistríkom a režisérom Vilom Csinom – umelecky a viac z osobného ľudského pohľadu, než z pohľadu historicko-architektonického. Projekt vznikol na pôde ateliéru Bavlna, ktorý je tvorený voľným zoskupením kreatívnych ľudí rôzneho zamerania – režisérov, fotografov, producentov a dizajnéra. Výstava pozostávala z ukážok archívnych a patentových listín a dobového grafického dizajnu (napríklad originálne skice logotypov podnikových produktov, raznice, obalové nálepky), vzorkovníkov, niekoľkých plánov a historických fotografií priemyselných objektov a predovšetkým portrétov. Okrem zakladateľov z viedenskej firmy Richter & Salcher a anglickej spoločnosti na výrobu nití J. & P. Coats, boli na fotkách hlavne desiatky robotníčok, ktoré tu pracovali. Továreň, ktorá mala v rámci Uhorska nemalý význam a v minulosti fungovala ako malé sebestačné mestečko, prekonala za vyše 100 rokov svojej existencie zásadné zmeny. Prežila vojny aj znárodnenie, privatizáciu i búranie a napriek tomu dýcha ďalej. Výstavu, ktorá sa snažila oživiť kolektívnu pamäť, sprevádzali ďalšie aktivity: diskusie moderované a komentované prehliadky po areáli.