Iný český dizajn

Iný český dizajn

Pre väčšinu bežných ľudí v Česku, a zdá sa, že ešte viac než na Slovensku, dizajn znamená luxus fungujúci v lifestylových časopisoch, v drahých showroomoch či v príbytkoch bohatých snobov. Každoročné dizajnérske výstavy v rámci pražského Designbloku skôr podporujú než vyvracajú predstavu, že dizajn tvoria celebrity pracujúce pre spoločenskú smotánku. Nabubrené predstavenia udeľovania výročných cien Czech Grand Design tento obraz ešte umocňujú. Demokratickejšiu podobu dizajnu po zrušení Design centra Českej republiky prezentujú neštátne organizácie Design Cabinet a Czech Design. Obe sídlia v Prahe a zaslúžia si pozornosť, no v tomto článku sa chceme sústrediť na dve mimopražské ohniská propagácie demokraticky zameraného dizajnu. Prvé z nich je viazané na Múzeum umenia a dizajnu v Benešove a druhé na Univerzitu J. E. Purkyněho v Ústí nad Labem.