Jak se dělá galerie

Jak se dělá galerie

Autor: Autori: Rostislav Koryčánek, Martin Vaněk, Ondřej Chrobák
Vydalo: Moravská galerie Brno
Počet strán: 70
ISBN: 978-80-7027-303-6

Ako priblížiť malým návštevníkom súčasné galérie? Vieme, že sú to miesta, ktoré slúžia na vystavovanie umeleckých diel, ale ako vznikali a ako sa časom menili? Akým spôsobom galérie diela prezentujú, ako sa o ne starajú a ako sa pripravuje výstava? Kto pracuje v galériách? Kniha je venovaná najmä deťom vo veku 8-12 rokov a pripravili ju skúsení odborníci na galerijnú prezentáciu z Moravskej galérie. Po jej prelistovaní zistíme, že publikácia je poučná aj pre mnohých nezavätených dospelých.
Ondřej Chrobák za autorov upresňuje: "Ľudia sa často a priori vyhýbajú textom o umení, pretože ich považujú za nezrozumiteľné. Pokúsiť sa popísať našu každodennú prácu v galérii spôsobom a jazykom, ktorý bude prístupný pre deti, nás prinútilo opustiť jazyk, s ktorým medzi sebou komunikujeme, a znovu premyslieť, čo je zmyslom našej práce. Bolo to dobrodružstvo.“ 

Autori: Rostislav Koryčánek, Martin Vaněk, Ondřej Chrobák
Vydala: Moravská galerie Brno

Počet strán: 70
ISBN: 978-80-7027-303-6