Jan Kaplický. Výkresy

Jan Kaplický. Výkresy

Autor: Ivan Margolius – Richard Rogers
Vydalo: Nadační fond Kaplicky Centre, 2015
Počet strán: 180
ISBN: 978-80-260-7524-0

Jan Kaplický (18. 4. 1937, Praha – 14. 1. 2009, Praha) bol významný český architekt, ktorý žil od svojej emigrácie v roku 1968 vo Veľkej Británii. Spoločne s Davidom Nixonom založil architektonické štúdio Future Systems. Za stavbu Lord's Media Centra na londýnskom kriketovom štadióne bol v roku 1999 ocenený najprestížnejšou britskou cenou za architektúru Stirling Prize. Okrem pôsobenia v oblasti architektúry a dizajnu sa Kaplický podieľal aj na výučbe na univerzitách vo Veľkej Británii, Francúzsku a Nemecku. V Čechách mu vyšlo niekoľko jeho kníh.
 Kniha je súborom mnohých škíc, izometrických rezov a fotomontáží od raných liet po nezávislú prax, cez práce Future Systems zo sedemdesiatych rokov až po posledné výkresy tušom z polovice 90. rokov 20. storočia. Prezentované projekty siahajú od dizajnových štúdií pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu, na ktorých sa podieľal v spolupráci s NASA, až po Media Centre na štadióne Lord’s. Knihu slávnostne pokrstili 27. februára 2015 na otvorení výstavy Jan Kaplicky Drawings v londýnskej súkromnej škole architektúry AA (Architectural Association School of Architecture).
Richard Rogers v predhovore ku knihe píše: „Jan Kaplický ako jeden z prvých experimentoval s organickými a biomorfnými tvarmi ešte pred nástupom počítačov okolo roku 1995, v časoch, keď narysovanie zložitých kriviek znamenalo prácne opisovanie krivítok perom.” Rogers sa s Janom Kaplickým zoznámil na projekte Centre Pompidou v Paríži.
http://www.kaplickycentre.org/