Jana Hojstričová: Ľudský scan

Jana Hojstričová: Ľudský scan

Trvanie: 8. august 2013 - 29. september 2013
Miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica, Slovensko

Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica

zahorskagaleria@zupa-tt.sk