Jaroslav Taraba, sklársky dizajnér

Jaroslav Taraba, sklársky dizajnér

Jaroslav Taraba, sklársky dizajnér - obrázok

Zvláštna cena ministra kultúry SR

Jaroslav Taraba (1932) sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o etablovanie skla ako svojbytnej oblasti dizajnu a svojou dlhoročnou inovátorskou tvorbou prispel k vynikajúcej kvalite a povesti rovnianskeho skla vo svete.