Josef Frank – ne/známy solitér moderny

Josef Frank – ne/známy solitér moderny

Výstavu v Múzeu úžitkového umenia (Austrian Museum of Applied Arts)  vo Viedni, ktorú pripravili architekt Hermann Czech a kurátor MAK-u Sebastian Hackenschmidt, môžeme chápať ako splatenie dlhu voči Josefovi Frankovi, ktorý sa narodil ako obyvateľ Rakúska-Uhorska a zomrel ako občan Švédska. Jeho dielo bolo po 2. svetovej vojne vo Viedni vystavené dvakrát: v roku 1965, keď získal Štátnu cenu za architektúru a potom až v roku 1981. Znamená to, že Frankova tvorba sa teraz do hlavného mesta Rakúska vrátila po relatívne dlhom období – takmer 35 rokoch. Pritom Josef Frank (1885 – 1967) je považovaný za jednu z kľúčových postáv rakúskej medzivojnovej architektúry, interiérovej tvorby a dizajnu, a to s medzinárodným dosahom. Frank vytvoril rozsiahle dielo, venoval sa rôznym odborom, ale už mnohí jeho súčasníci v ňom videli osamelého bežca, osobnosť so špecifickými postojmi k internacionálnemu štýlu moderny a univerzálnej estetike, ale aj kritika formalizmu. Výstava v MAK-u prispieva k poznaniu a popularizácii jeho diela a poukazuje na mnohé aktuálne paralely aj so súčasnou architektúrou a dizajnom. Frank presadzoval názor, že ľudia nemôžu alebo si dokonca ani nedokážu predstaviť žiť v podmienkach, v ktorých mechanické výpočty a sofistikovaná racionalita diktujú spôsob života aj v súkromí, odmietal rovnako sa pozerať na pracovné a privátne prostredie. Na druhej strane ho nemôžeme označiť ani za stúpenca idey Gesamtkunstwerku a programu Hoffmannovej Wiener Werkstätte.