Josef Gočár

Josef Gočár

Autor: Autori: Kotalík Jiří T., Lukeš Zdeněk, Panoch Pavel, Karasová Daniela
Vydalo: Grada, 2016 dotlač
Počet strán: 450
ISBN: 978-80-86652-44-3

Ak monografia Josefa Gočára (1880–1945), tak jedine veľmi obsiahla. Jedná sa predsa o velikána českej kultúrnej scény prvej polovice dvadsiateho storočia. Vydavateľstvo Grada pristúpilo k dotlači takmer pästostranovej knihy, po piatich rokoch od jej prvého vydania, kedy uzrela svetlo sveta, k výročiu 130-tich rokov od Gočárovho narodenia. Tentoraz sa jedná o jubilejnú dotlač k minuloročnému výročiu sedemdesiatich rokov od úmrtia tohoto významného umelca.
Rozsiahla publikácia (pôvodne vyšla vo vydavateľstve Titanic) z pera renomovaných autorov Zdeňka Lukeše, Pavla Panocha, Daniely Karasové a Jiřího T. Kotalíka, čitateľa zoznamuje s monumentálnym dielom tohto takmer všestranného umelca. V troch oddieloch chronologicky mapuje Gočárovu architektúru, prácu v oblasti úžitkového umenia a jeho vplyv na ďalších výtvarných umelcov. V prehľadne štrukturovaných kapitolách predstavuje jednotlivé etapy, kľúčové diela, prirodzene vývojovú a myšlienkovú nadväznosť. Samostatné pasáže sú venované urbanizmu, interiérovej tvorbe a nábytku, nerealizovaným dielam i Gočárovej spolupráci s ďalšími výtvarnými umelcami.
Dá sa vôbec jednoducho predstaviť komplexné dielo architekta, ktorý sa dokázal prispôsobiť rýchlym štýlovým premenám a v každej etape zanechal množstvo nezmazateľných stôp?
Jeho práce sa odvíjali v duchu secesie, moderny, kubizmu, formovaní národného dekorativizmu, kedy sa zaslúžil o podobu nového výtvarného štýlu pre vznikajúcu republiku, konštruktivizmu, funkcionalizmu. Napríklad centru mesta Hradec Králové vtisol svojim urbanistickým plánom a realizáciou mnohých zaujímavých stavieb nezameniteľnú, modernú podobu. V roku 1912 /spolu s Pavlem Janákem a Josefem Chocholem/ stál pri vzniku Pražských umeleckých dielní. Od roku 1928 bol rektorom AVU, získal titul Rytier francúzského Rádu Čestnej légie a bol korešpondentom Kráľovského inštitútu britských architektov (RIBA), jeho meno môžeme nájsť v navýznamnejších svetových encyklopédiách a zborníkoch. Autorom sa podarilo vytvoriť vyváženú publikáciu, v ktorej nevynechali ani návrhy pomníkov a hrobiek, ktoré Gočár vytvoril spolu s mnohými významnými českými výtvarníkmi.
Reprezentatívna publikácia uzatvára prehľad realizovaných stavieb, ktoré sú rozosiate takmer po celej Českej republike, popis výtvarnej spolupráce na vzniku týchto budov, ich stav i súčasné využitie. K monumentálne poňatému monografickému vyzneniu knihy prispieva i súpis zachovaného nábytku a umeleckých remeselných predmetov, výtvarných realizácií, návrhov, súpis  spolupracovníkov, žiakov, ich medailóny a spomienky na uznávaného pedagóga a ďalšie zásadné dáta zo života autora.
Ľahko čitateľné texty dopĺňa množstvo fotografií zachovaných stavieb, interiérov, stavebné plány, štúdie a projekty, ktoré sa realizácie nedočkali, ukážky skíc, i mnoho originálnych čiernobielych fotografií z Gočárovej pozostalosti.
Práca tohoto architekta u nás prakticky nemá obdobu a jeho unikátnosť dokladá napríklad i D. Karasová, keď v texte spomína Gočárovu pozostalosť, v ktorej existujú návrhy a fotografie poeticky geometrického nábytku z rokov 1908 – 1911, ktorého poňatie akoby predpovedalo vznik geometrickej abstrakcie holandského hnutia De Stijl, ktoré vzniklo o celých 10 rokov neskôr!

Titul: Josef Gočár
Autori: Kotalík Jiří T., Lukeš Zdeněk, Panoch Pavel, Karasová Daniela
Rok vydania: 2016 (dotlač)
Počet strán: 450
ISBN: 978-80-86652-44-3
Info: http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/josef-gocar-monografie-mimoradne-osobnosti-nasi-kulturni-sceny