Joseph Binder Award 2014

Joseph Binder Award 2014

Trvanie: 15. apríl 2014 - 31. máj 2014
Miesto: Rakúsko

Uzávierka: 31. 5. 2014.
Medzinárodná súťaž grafického dizajnu a ilustrácie.

Rakúska dizajnérska inštitúcia Design Austria organizuje od roku 1996 bienálnu medzinárodnú súťaž grafického dizajnu a ilustrácie Joseph Binder Award, v roku 2014 už po dvanástykrát. Súťaže sa môžu zúčastniť grafickí dizajnéri, ilustrátori a študenti týchto odborov z celého sveta, ktorí zašlú svoje súťažné práce realizované od roku 2012 doteraz. Súťaž má 13 kategórií: korporátny dizajn, komunikačný dizajn, informačný dizajn, vydavateľský dizajn,  typografia, plagáty, obalový dizajn, knižný dizajn, ilustrácia, ilustrácia v médiách, komerčná ilustrácia, storyboard, ilustrácia v ostatných aplikáciách a design fiction.
Účastnícky poplatok: 90 eur súťažná práca, 60 eur každá ďalšia práca. Študenti majú 50% zľavu.
V každej kategórii bude udelená zlatá (2 500 eur), strieborná (2 000 eur) a bronzová (1 500 eur) cena. Navyše má medzinárodná porota možnosť udeliť až sedem čestných uznaní v každej kategórii. V závere súťaže bude vydaný reprezentatívny katalóg a ceny vyhlásia na slávnostnom ceremoniáli na jeseň 2014 vo viedenskom MuseumsQuartier.
Vizuál tohtoročnej súťaže Joseph Binder Award navrhla viedenská dizajnérska agentúra Typejockeys, ktorá sa nechala inšpirovať turistickými a reklamnými plagátmi Josepha Bindera z 30. rokov 20. storočia.

Online registrácia a informácie:
www.designaustria.at/jba14
Ďalšie informácie: www.designaustria.at, www.facebook.com/designaustria, twitter.com/designaustria.