Junior Design Fest 2014

Junior Design Fest 2014

Trvanie: 25. marec 2014 - 13. apríl 2014
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Junior Design Fest 2014 je druhý ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky prác stredných umeleckých škôl so zameraním na produktový dizajn a dizajn vizuálnych komunikácií. Cieľom projektu, ktorý bienálne organizuje Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave a Občianske združenie ŠUPKA, je nielen podpora rozvoja študentskej tvorby v oblasti dizajnu a vytvorenie priestoru pre medzinárodnú konfrontáciu, ale i podpora a prepájanie aktívnej spolupráce škôl. Tohtoročné podujatie sa koná v galérii SDC Satelit, galérii SVÚ Umelka a v Dizajn štúdiu ÚĽUV. O udelení jednotlivých ocenení bude rozhodovať odborná porota pod vedením rektora VŠVU Stanislava Stankociho, ktorá vyhlási výsledky a slávnostne odovzdá ocenenia 
2. apríla 2014 v galérii SVÚ Umelka.

Zastúpenie škôl v súťaži:
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ľubľana (SI)
Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, Budapešť (HU)
Ortweinschule, Graz (AT)
Střední umělecká škola, Ostrava (CZ)
Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště (CZ)
Uměleckoprůmyslová akademie, Světlá nad Sázavou (CZ)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Valašské Meziříčí (CZ)
Škola úžitkového výtvarníctva, Košice (SK)
Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok (SK)
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Levice (SK)
Stredná umelecká škola, Trenčín (SK)
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica (SK)
Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne (SK)
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava (SK)
Organizátori: Satelit, Slovenské centrum dizajnu, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave,
Občianske združenie ŠUPKA, Bratislava
Odborní partneri: Slovenská výtvarná únia, Vysoká škola výtvarných umení, ÚĽUV
Hlavný partner: Lenovo
Záštita nad podujatím: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Bratislava
Kontakt: Helena Veličová: +421 918 110247, satelit@scd.sk