Junior Design Fest: stručná správa o dizijnérskej tvorbe na stredných umeleckých školách

Junior Design Fest: stručná správa o dizijnérskej tvorbe na stredných umeleckých školách

V dňoch 12. – 30. novembra 2012 pripravila bratislavská Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru medzinárodnú súťažnú prehliadku Junior Design Fest, ktorá v galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave predstavila široké spektrum študentských prác realizovaných pod pedagogickým vedením na 11 stredných umeleckých školách v Čechách, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku. Primárnym cieľom tohto štartovacieho ročníka nebola len prezentácia vybraných prác zúčastnených škôl, ale zámerom bolo zaostriť pohľad na rôznorodosť prístupov vo vzdelávacom procese a smerovaní jednotlivých škôl. Fakt, že mladý dizajn sa nevyhýba aktuálnym tematickým okruhom, predstavujú produkty spojene s ekológiou, pomôcky pre hendikepovaných alebo produkty pre konkrétne sociálne skupiny. V súvislosti s dizajnom je však rovnako dôležitý dôraz na remeslo a spojenie tvorivej práce s výrobnou praxou. Aby však snaha Junior Design Festu mala zmysel a práca organizátorov našla skutočnú satisfakciu, treba platformu, na ktorej sa môžeme stretávať so začínajúcimi dizajnérmi, potrebne budovať permanentne. Len pravidelne stretávanie umožni sledovať vývoj škôl a študentov, predvídať ich ďalšie smerovanie. Zdá sa, že Junior Design Fest sa predstavil ako sľubný formát, s ktorým sa oplatí rátať aj v budúcnosti.