K súťaži Národná cena za dizajn 2013

K súťaži Národná cena za dizajn 2013

Príspevok je ohlasom na článok Marcela Benčíka Pribudol nám riadok v životopise (www.malydizajnblog.sk), ktorý bol zameraný na hodnotenie súťaže NCD, resp.jeho kategórie komunikačný dizajn. Podľa autorky názory grafických dizajnérov vychádzajú zo zúženého poznania súvislostí o podmienkach v kategórii grafického dizajnu v rámci NCD a po nej. Študenti grafického dizajnu vedia o súťaži málo, nepoznajú ani podstatnú informáciu, že víťaz v študentskej kategórii komunikačného dizajnu získava na dva roky prácu v SCD – navrhuje vizuálny štýl výstav pre výstavný a informačný bod Satelit. Tieto skúsenosti v SCD získavali napríklad Martin Mistrík, Ondrej Gavalda a viacerí z projektu Dizajn na kolesách, dnes už pedagógovia VŠVU. Je to bonus len pre grafikov. Ešte jeden bonus, ktorí si možno grafici ani neuvedomujú, ale SCD všetkých odporúča pre ďalšie zákazky.