Když se utopie stane skutečností

Když se utopie stane skutečností

Autor: Text: Lucie Zadražilová, fotografie: Jaromír Čejka, grafický dizajn: Štěpán Malovec
Vydalo: Uměleckoprůmyslové museum v Prahe a nakladatelství Arbor vitae v edícii Kontexty
Počet strán: 144
ISBN: ISBN (UPM): 978-80-7101-133-0; ISBN (Arbor vitae): 978-80-7467-058-9

Panelová sídliště v Československu 1953—1989.
Publikácia načrtáva súvislosti a východiská výstavby panelových sídlisk. Ukazuje, ako sa v prostredí povojnového Československa premenila utopická myšlienka avantgardy poskytnúť všetkým ľuďom bez rozdielu kvalitné bývanie a ako politické, ekonomické a spoločenské dianie v 50. až 80. rokoch ovplyvnilo podobu a fungovanie panelových sídlisk. Dnes v nich žijú viac než tri milióny obyvateľov Českej republiky a ukazuje sa, že aj v budúcnosti niektoré z nich môžu byť zaujímavou formou bývania. Svojbytnou časťou knihy, nielen obyčajnou ilustráciou textu, je cyklus fotografií Jaromíra Čejku, zachytávajúci každodenný život na pražskom Južnom Meste na začiatku 80. rokov. Čejkove snímky v tomto rozsahu neboli nikdy publikované.

Viac http://www.upm.cz/