Keramika z bufetu

Keramika z bufetu


V decembri 2011 sa v bratislavskej K.Gallery uskutočnila výstava s názvom Bufet 1636, na ktorej sa predstavili Zuzana Labudová, Sanja Porubić Takács, Denisa Tóthová, tri čerstvé absolventky Ústavu dizajnu a výtvarných disciplín FA STU (pedagóg Peter Paliatka). Každý z  projektov sa nejakým spôsobom dotýkal jedla či stolovania. Rok 1636 (dátum založenia prvého keramikárskeho cechu na našom území) mal naznačiť, že sa autorky venujú tradícii, ale modernou formou. Časť výstavy sa venovala aj procesu vzniku výrobkov.