KFA / Architekt Norbert Šmondrk

KFA / Architekt Norbert Šmondrk

Autor: Elena Alexy
Vydalo: boomboom, 2015
Počet strán: 107
ISBN: 9788097129705

Publikácia prináša pohľad na fenomén vyskytujúci sa pomerne vzácne - architekta s tvorivým potenciálom rovnocenne rozloženým medzi architektúru, interiér a navyše aj produktový dizajn. Norbert Šmondrk je nepochybne jedným z nich. Ak nazrieme do jeho dvadsaťročnej profesionálnej histórie, zistíme, že k jeho osobnostnej identite patrí aj húževnatosť v hľadaní čistej, priam klasicky modernej formy a upokojujúceho priestorového poriadku. Knižka architektky a publicistky Eleny Alexy približuje výber najvýznamnejších prác Norberta Šmondrka a Štúdia K.F.A. Kniha oslavuje tvorbu tohto výnimočného autora a zakladateľa štúdia K.F.A. a rovnako I 25-te výročie vzniku tohto štúdia.

http://www.kfa.sk/
http://www.boomboom.sk/