KLÁRA, obslužná vitrína

KLÁRA, obslužná vitrína

Miesto: Výrobca: PASTORKALT, a. s., Nové Zámky

KLÁRA, obslužná vitrína

Uznanie v súťaži NCD 2001 - priemyselné výrobky

Dizajn: Ferdinand CHRENKA

Výrobca: PASTORKALT, a. s., Nové Zámky