Kolokvium o koncepcii budúceho múzea dizajnu

Kolokvium o koncepcii budúceho múzea dizajnu

Trvanie: 25. apríl 2013
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Informácia o záveroch kolokvia bude uverejnená v časopise DESIGNUM 3/2013.

Pozvánka na kolokvium:

Slovenské centrum dizajnu a združenie 84 (Priatelia múzea dizajnu) vás pozývajú na sprievodnú akciu výstavy Múzeum dizajnu, prosím:
Múzeum dizajnu... prepájam - kolokvium o koncepcii budúceho múzea dizajnu a súvisiacich odborov.

Kurátori zbierok Slovenského centra dizajnu, iniciátori projektu a ich spolupracovníci organizujú odborné stretnutie – kolokvium venované predstaveniu základnej koncepcie zbierok a pripravovaného múzea. Do diskusie prizývame odborníkov z iných zbierkotvorných inštitúcií, zástupcov jednotlivých odborov a záujemcov z odbornej verejnosti, ktorí sa chcú zapojiť do formovania budúcej inštitúcie venovanej zbierkam dizajnu a súvisiacich oblastí.

Akcia je určená odbornej verejnosti, preto vás prosíme o registráciu na adrese: eliska.mazalanova@scd.sk.
Uveďte svoje meno, povolanie, resp. motiváciu vašej účasti na stretnutí.

Termín: štvrtok, 25. apríla 2013 o 17-tej.
Moderujú: Adriena Pekárová, Maroš Schmidt
Organizátor: Slovenské centrum dizajnu
Spolupráca pri organizácii: združenie 84 (Priatelia múzea dizajnu)

Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava
štvrtok 25. apríl 2013 o 17:00

Kontakt:
eliska.mazalanova@scd.sk