Komentovaná prehliadka výstavy dizajnér - kritik - editor - komentátor

Komentovaná prehliadka výstavy dizajnér - kritik - editor - komentátor

Trvanie: 21. január 2015
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Slovenské centrum dizajnu a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave srdečne pozývajú na komentovanú prehliadku výstavy dizajnér – kritik – editor - komentátor, ktorou Vás prevedie kurátorka výstavy Katarína Lukič Balážiková. Termín konania prehliadky je 21. 1. 2015 (streda) o 17,00 hod. v Galérii dizajnu Satelit.

Kurátor výstavy: Katarína Lukić Balážiková
Organizátori: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenské centrum dizajnu, Galéria dizajnu Satelit
Finančná podpora: Ministerstvo kultúry SR, Operačný program VÝSKUM a VÝVOJ, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Mediálni partneri: Designum, kamdomesta.sk, Rádio FM, Designby, bratislavaguide.com, Obchodná ulica
Partneri: Smart Vision, NAY Elektrodom. Software Partner, spol. s.r.o.
Spolupráca: študenti a pedagógovia Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, Slovenské centrum dizajnu, Slovenské múzeum dizajnu
Grafický dizajn: Katarína Lukić Balážiková
Priestorové riešenie: Katarína Lukić Balážiková, Monika Pavlechová
Technická realizácia výstavy: DevKid Studio, Smart Vision, O+M
Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk