Komentovaná prehliadka výstavy Jozef Dóka ml. - Lautrec z Trnavy

Komentovaná prehliadka výstavy Jozef Dóka ml. - Lautrec z Trnavy

Trvanie: 3. február 2016
Miesto: Satelit, galéria SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Výstava Jozef Dóka ml. - Lautrec z Trnavy, ktorá je prístupná v Satelite, galérii dizajnu SCD, končí v nedeľu 7. februára 2016. Pri tejto príležitosti sa uskutoční komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť
pod vedením Róberta Parša, kurátora Trienále plagátu Trnava 2015.

Komentovaná prehliadka sa bude konať v stredu 3.2.2016 o 17,00 hod.

Jozef Dóka mladší (1948 – 2011) bol iniciátorom a spoluzakladateľom Trienále plagátu Trnava, ktoré
sa stalo jeho životným úspechom a vďaka nemu sa na Slovensku pravidelne prezentujú najväčšie svetové osobnosti umenia plagátu.

Kurátor: Ľubomír Longauer
Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Slovenské múzeum dizajnu, Galéria dizajnu Satelit
Spoluorganizátori: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnavský samosprávny kraj

Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk

FB event