Komplex Matta-Clark

James Goggin (preklad Eva Kašáková)

Problematika materiálu, interpretácie a úlohy dizajnéra.  Alternatívny titulok pre tento text by mohol znieť “Pokušenie interpretácie”. Toto pokušenie leží v širokej škále materiálov, ktoré má dizajnér k dispozícií a spôsobe, akým sa rozhodne interpretovať daný obsah. Esej Jamesa Goggina pochádza z knihy The Form of the Book Book, vydanej vydavateľstvom Occasional Papers (www.occasionapapers.org) v roku 2009. Editori: Sara De Bondt a Fraser Muggeridge.


Žiadne články