Konferencia AICCCA

Konferencia AICCCA

Trvanie: 19. september 2012
Miesto: Bratislava, Slovensko

Termín: 19. 9. 2012
Ako budovať zbierky súčasného umenia.
Vo Francúzskom inštitúte v Bratislave sa uskutoční v stredu 19. 9. 2012 od 14.00 h. medzinárodná konferencia Asociácie AICCCA (International association for corporate collections of contemporary arts) nazvaná How to build a good Corporate Collection. Bude venovaná zakladaniu a spravovaniu zbierok súčasného umenia a dizajnu a po jej skončení sa uskutoční prehliadka dvoch výstav pripomínajúcich 20. výročie existencie galérie Gandy Gallery. Na konferencii vystúpia Aline Pujo, kurátorka zbierky Neuflize Vie a prezidentka Asociácie AICCCA, Christina Leber, kurátorka zbierky DZ Bank, Bjarne Våga, kurátor zbierky Statoil a Ypek Yengisu, kurátor zbierky Borusan Holding. Podujatie, ktorého pracovným jazykom bude angličtina (s možnosťou tlmočenia do slovenčiny) bude moderovať čestná členka AICCCA Jacqueline d´Amécourt. Prednášková miestnosť Francúzskeho inštitútu je limitovaná kapacitou 40 miest, účasť vopred nahláste na adresu: milos.stankoviansky@france.sk.
Informácie: www.institutfrancais.sk.