Konferencia CSTI 2015

Konferencia CSTI 2015

Uzávierka: 31. marec 2015 (utorok), 23:55
Miesto: Vystavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava, Slovensko

Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva.
Slovenské národné múzeum a Slovenská technická univerzita v Bratislave organizujú trojdňovú konferenciu zameranú na prezentáciu najnovších poznatkov a pokrokov konzervačnej vedy odborníkom z oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva a posilnenie interdisciplinárneho prístupu, komunikáciu a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane dedičstva.
Okrem vedeckých príspevkov sa budú môcť účastníci konferencie podieľať na odborných diskusiách a prezentácii firiem ponúkajúcich produkty na ochranu kultúrneho dedičstva.
Vyplnenú prihlášku treba zaslať na e-mailovú adresu: kabinet@snm.sk najneskor do 31. marca 2015.

Konferencia CSTI 2015/Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva
7. – 9. októbra 2015 
SNM – Vystavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava

Uzávierka prihlášok: 31. marca 2015Bližšie informácie: http://www.snm.sk/?vedecka-konferencia-csti-2015.
Kontakt: ivana.jurcikova@snm.sk; kabinet@snm.sk; cemuz@snm.sk, http://www.snm.sk/ .