Konferencia SENSORIUM

Konferencia SENSORIUM

Trvanie: 19. apríl 2016
Miesto: Berlinka, Slovenská Národná Galéria, Námestie Ľudovíta Štúra 33/4 Bratislava LAB, Námestie SNP 484/25, Bratislava, Slovensko

Nechajte sa vtiahnuť do sveta dynamických a interaktívnych inštalácií, grafík, vizualizácií dát a generatívneho dizajnu. Medzinárodne uznávaní umelci a dizajnéri využívajúci výpočtovú technológiu kreatívne sa stretnú v Bratislave, aby odprezentovali svoje projekty, procesy a myšlienky. Sensorium je prvým ročníkom jednej z najpokrokovejších vzdelávacích udalostí svojho druhu na Slovensku zameraných na prienik umenia, dizajnu a technológie.
Myšlienka podujatia Sensorium sa zrodila na festivale Resonate, ktorý spája významných, svetových umelcov, dizajnérov, výskumníkov a vzdelávateľov. Uchvátení úžasnými projektmi, ktoré sme videli a neuveritelne priateľskými lektormi, ktorí dokážu aj nemožné sme si povedali, že niečo z tejto atmosféry musíme priniesť aj domov - na Slovensko.
A tak sa tento rok nechajte uchvátiť vy sami programom Sensoria. Prinesieme do Bratislavy projekty využívajúce moderné technológie a nové médiá, no hlavne možnosť spoznajť zaujímavých umelcov a dizajnérov, ktorí pri svojej práci využívajú primárne výpočtovú techniku. Projekt je zameraný na tvorbu priestoru pre umelcov na prezentáciu ich diel prostrednícvom čoho chceme rozvíreniť debatu názorov, myšlienok a vízií spájajúcich technológiu a umenie.
Tešíme sa na vás!

Konferencia: SENSORIUM
Termín konania: 19. apríl 2016
Miesta konania: Berlinka, Slovenská Národná Galéria, Námestie Ľudovíta Štúra 33/4 Bratislava LAB, Námestie SNP 484/25, Bratislava, Slovakia
Info: http://sensorium.is/sk/index.html

*Karsten Schmidt*
Headlinerom pre tento rok je Karsten Schmidt, svetoznámy umelec a dizajnér, ktorý spája výpočtovú techniku s umením, dizajnom a remeslami. Pôvodom z východného nemecka, pôsobiaci v Londýne sa počas posledných +25 rokov zaoberá trans-disciplinárnym spôsobom práce. Vrámci svojho projektu PostSpectacular aktívne skúma možnosti intersekcie dizajnu, umenia, softvérového vývoja a vzdelania a aplikácie tohto mixu v rôznych priemysloch ako architektúra, branding, digitálna fabrikácia a interaktívne inštalácie.
Karsten bude viesť celodenný workshop v LABe vedľa starej tržnice a taktiež porozpráva niečo o svojej tvorbe večer v Berlinke.

https://vimeo.com/15379147, www.postpectacular.com, www.toxi.co.uk, www.thi.ng

*Domestic Data Streamers*
Dáta menia spôsob, akým vidíme a vnímame svet. Môžme sa naučiť viac ako kedykoľvek predtým v ľudskej histórií o sebe a prírode, ktorá nás obklopuje. Z tohto dôvodu potrebujeme nové nástroje pre dosah a preklad týchto informácií do univerzálneho jazyku.
Domestic Data Streamersje tím developerov z Barcelony, ktorí sa podujali výzvytransformácie surových dát do interaktívnych systémov a zážitkov. S pozadím v nových médiách a dizajne interakcií sa pohrávajú s hranicami umenia, vedy a sociológie pre skúmanie a tvorbu nových dáta jazykov.
Tím vznikol v Októbri 2013 a odvtedy racovali na vytváraní dátových zážitkov pre niekoľko lokálnych a medzinárodných múzeií a kultúrnych inštitúcií v rátane CCCB, Smart City Expo, Quatar Foundation, či California Academy of Sciences.

http://www.domesticstreamers.com/