Konferencia Textil v múzeu

Konferencia Textil v múzeu

Trvanie: 11. jún 2013
Miesto: Technické múzeum v Brne – Královo Pole, Brno, Česko

Termín: 11. – 12. 6. 2013.

Deviata medzinárodná konferencia Textil v múzeu s podtitulom Interiérový textil – reprezentačný aj privátny sa uskutoční vo veľkej prednáškovej sále Technického múzea v Brne – Královo Pole, Purkyňova 105, v dňoch 11. – 12. júna 2013. Konferencia sa koná pod záštitou Komisie konzervátorov a reštaurátorov a Etnografickej komisie Asociácie múzeí a galérií Českej republiky (AMG) a je koncipovaná ako priestor pre medziodborovú výmenu poznatkov o predmete štúdia. Každý rok je stanovená jedna ústredná téma konferencie, ku ktorej sa vyjadrujú odborníci z rôznych odvetví humanitných vied. Témou konferencie v roku 2013 je problematika interiérového textilu. Účasť na konferencii prisľúbili kurátori textilných zbierok – Mgr. Martina Lehmannová z Múzea hl. m. Prahy, Mgr. Andrea Březinová z Moravskej galérie v Brne, PhDr. Sabina Dvořáková Ph.D. – nezávislá expertka v odbore islamské umenie a ďalší (reštaurátori, pamiatkari, vysokoškolskí pedagógovia či študenti). Počas dvoch dní zaznejú príspevky z oblasti výskumu, správy, uchovávania a prezentácie textilných zbierkových artefaktov a historických dokumentov.
Príspevky vyjdú v recenzovanej publikácii Textil v muzeu, ktorá vyjde po skončení konferencie.

Prihlášky sú na webe múzea, po vyplnení ich treba zaslať na adresu: slabotinsky@technicalmuseum.cz.
Ďalšie informácie: www.technicalmuseum.cz; www.technicalmuseum.cz/seminare/konference-textil-v-muzeu-2013