KRAJŠÍ DOMOV, kolekcia kuchynských textílií

KRAJŠÍ DOMOV, kolekcia kuchynských textílií

Miesto: Výrobca: TEXILAN, s. r. o., Kežmarok

KRAJŠÍ DOMOV, kolekcia kuchynských textílií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Mária DANČOVÁ

Výrobca: TEXILAN, s. r. o., Kežmarok