Kreatívne dedičstvo /Identita, kontinuita, tradícia, inovácia, pamäť/

Kreatívne dedičstvo /Identita, kontinuita, tradícia, inovácia, pamäť/

Trvanie: 8. jún 2016
Miesto: Bratislava, Slovensko

Konferencia venovaná (nielen) miestu kultúrneho dedičstva v súčasnej spoločnosti. Dôležitosť ddičstva pre Európu je naformulovaná aj v dokumente Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe z roku 2014. Kultúrne dedičstvo neznamená len ohliadanie sa do minulosti, produkuje tiež sociálny a environmentálny kapitál súčasnosti. Má potenciál obnovovať v občanoch zodpovednosť a pocit spolupatričnosti k miestu.

Európska komisia okrem toho každoročne udeľuje cenu za výnimočný počin v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva Europa Nostra. Pri príležitosti hodnotenia minulosti sa chceme pozerať do budúcnosti. Chceme sa venovať otázkam motivácií občanov a organizácií zaoberajúcimi sa reštaurovaním, záchranou a podporou dedičstva.
Kritizovať dnešný stav nie je problém, dôležitejšie je hľadať východiská a ponúkať riešenia. Aká je však súčasná prax a jej možné dôsledky? Ako sa na Slovensku staráme o naše hodnoty a ich
udržateľné uchovanie? Aké sú hrozby....?

Otázkou konferencie, na ktorú sa pokúsime odpovedať v rámci rôznych sub-disciplín bude hľadanie limitov kvality ochrany kultúrneho dedičstva a možností zlepšenia podpory kultúrneho dedičstva a jeho financovania.

Hostia:
Mojmír Choma
Margaréta Musilová
Katarína Chmelinová
Andrej Štafura
Jelica Jovanovič
Bohdan Smieška

Vstup voľný, kvôli kapacitným možnostiam ohľadom občerstvenia vás prosíme o predbežnú regis-tráciu na kultura@cedslovakia.eu

Konfrencia: Kreatívne dedičstvo /Identita, kontinuita, tradícia, inovácia, pamäť/
Termín konania: 08.06.2016 09.30 - 15.30 hod.
Miesto konania: Café Berlinka SNGN, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava
Info: http://www.cedslovakia.eu/clanky/kreativne-dedicstvo

 

Hlavný organizátor: Creative Europe Desk Slovensko a FiF UK
Partner: SNG