Kreatívne ráno s Máriou Riškovou: Ako sa robí zmena?

Kreatívne ráno s Máriou Riškovou: Ako sa robí zmena?

Trvanie: 18. marec 2016
Miesto: Výstavné priestory Slovenského múzea dizajnu v podkroví Hurbanových kasární, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Creative Mornings - inšpiratívne ranné prednášky spojené s diskusiami, sa aktuálne konajú v 87- mich mestách v 30 -tich krajinách sveta. Spolu už predstavili viac ako 44 000 zaujImavých ľudí z rôznych oblastí. Návštevníci majú možnosť spoznať kreatívnych ľudí a nadviazať zaujímavé spolupráce - či už s ľuďmi z Creative Mornings Bratislava, alebo z iných miest a krajín prostredníctvom oficiálnej webstránky http://www.creativemornings.com/

Inšpiratívna ranná prednáška v Bratislave spojená s diskusiou:
Termín: 18. marec o 8:30
Miesto: Slovenské centrum dizajnu - výstavné priestory Slovenského múzea dizajnu v podkroví Hurbanových kasární, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Lístky sú dostupné: https://creativemornings.com/talks/maria-riskova-on-how-to-make-a-change

Mária Rišková, nová riaditeľka Slovenského centra dizajnu, je príkladom toho, že sa naozaj dá (aj na Slovensku) premeniť to, v čom vidíme zmysel, na realitu. Že veci sa môžu formovať postupne, sústavnou a dlhodobou prácou.
„Keď sa obzriem späť, vždy ma zaujímali veci, ktoré boli neprebádané, nepreskúmané, niečím nové alebo prvé. Zrejme by som neprišla ani do múzea dizajnu, ak by už roky fungovalo. Lenže ono neexistovalo, všetko bolo treba vymyslieť, urobiť, začať, priniesť a pomaly budovať, a to je to, čo ma baví.“
Mariša vlastne „odvždy“ realizuje projekty, ktoré menia kultúrnu mapu. Robí veci inak, naplno, profesionálne. Možno je to jej schopnosťou improvizovať v akýchkoľvek podmienkach – aj tých inštitucionálnych. Alebo schopnosťou dať strach bokom. Myslieť sny vážne. A tešiť sa. Príďte sa inšpirovať.
Vstup je voľný, avšak nevyhnutná je registrácia. Spustíme ju v pondelok 14. marca na stránke https://creativemornings.com/talks/maria-riskova-on-how-to-make-a-change

Mária Rišková absolvovala dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite, pôsobila ako kurátorka, koordinátorka a organizátorka rôznych nezávislých projektov a priestorov. Stála pri vzniku galérie a klubu Buryzone. V rokoch 2002 až 2006 bola zakladateľkou a hlavnou koordinátorkou festivalu kultúry nových médií MULTIPLACE, v roku 2003 spoluzakladala medialab Burundi v rámci A4-ky, neskôr, v roku 2005, organizáciu 13 kubikov skúmajúcu nové modely kultúrnych prezentácií. Vytvorila a učila predmet dejiny nových médií na VŠVU v Bratislave, kde spolupracuje s MediaLab*om. V roku 2013 stála pri vzniku Slovenského múzea dizajnu, ktoré dva roky aj viedla. Od januára 2016 je riaditeľkou Slovenského centra dizajnu.