Kruhy na vode

Kruhy na vode

Uzávierka: 30. jún 2016 (štvrtok), 23:00

V roku 2000 organizoval ÚĽUV ako súčasť projektu Európskej federácie ľudového umenia a remesiel prvý ročník medzinárodnej súťaže Kruhy na vode. Jej výsledky ukázali pozoruhodné možnosti zhodnotiť tradičné remeslo v spojení so súčasným dizajnom a veľký tvorivý potenciál najmä u mladých dizajnérov. Nasledujúcimi ročníkmi súťaže potvrdil ÚĽUV ako ochranca tradičných remesiel svoj záujem o súčasný dizajn a podporu tvorby predmetov zodpovedajúcich cíteniu a nárokom moderného človeka.

Súťažou vytvárame platformu pre konfrontáciu diel úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu s tvorivým prístupom autorov, inšpirujúcich sa vo svojej tvorbe tradičným remeslom, postupom spracovania alebo pôvodnou úžitkovou, estetickou hodnotou
a funkcionalitou predmetu.

Súťaž je určená predovšetkým študentom škôl s umeleckým zameraním, dizajnérom, architektom, výtvarníkom, výrobcom a ostatným tvorcom, ktorí splnia stanovené požiadavky súťaže.

Súťaž: Kruhy na vode
Uzávierka prihlášok: 30.06.2016 do 23.59 hod.
Kategória: Priemyselný & produktový dizajn, Šperk, Textilný dizajn, Obalový dizajn, Interiérový dizajn, Grafický dizajn a ilustrácia…
Podmienky súťaže: http://www.uluv.sk/domain/flox/files/kruhy-na-vode/2016/sutazne_podmienky_kruhy_2016_web.pdf