Kruhy na vode 2012

Kruhy na vode 2012

Trvanie: 29. február 2012 - 21. jún 2012
Miesto: Bratislava, Slovensko

Uzávierka: 21. 6. 2012
Informácie a prihlášky: www.uluv.sk.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) Bratislava organizuje od roku 2000 súťaž Kruhy na vode, od ročníka 2012 medzinárodnú súťaž Kruhy na vode/Rings in water ako jednu z dôležitých foriem podpory remeselného dizajnu a dizajnu orientovaného na remeslo, ako aj lokálnej kultúrnej identity. Predmetom súťaže sú výlučne diela úžitkového umenia, dizajnu alebo umeleckého remesla realizované v konečných materiáloch. Súťaž má štyri základné kategórie – kov, drevo, textil, keramika, piata, voľná kategória, nemá materiálové obmedzenie. Súťaží sa v sekciách profesionálov (ocenenie Master Prize) a študentov (ocenenie Young Talent Prize), jednotlivcov aj kolektívy zo Slovenska a zahraničia. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční do 30. júna 2012. Adresa na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác a prihlášok: ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava. Práce zaslané poštou musia byť zreteľne označené heslom Kruhy na vode/Rings in water 2012.
Info: craft@uluv.sk.