Kruhy na vode 2014

Kruhy na vode 2014

Trvanie: 28. január 2015 - 22. február 2015
Vernisáž: 27. január 2015 (utorok), 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Prehliadka víťazných prác 8. ročníka súťaže Kruhy na vode ponúka náhľad na súčasný remeselný dizajn stredoeurópskeho regiónu. Odborná porota vybrala najzaujímavejšie práce profesionálnych dizajnérov, výrobcov, výtvarníkov, študentov vysokých, ale aj stredných škôl na Slovensku.

Do súťaže Kruhy na vode 2014 sa zapojilo spolu 112 účastníkov s 318-timi prihlásenými prácami. Porota hodnotila súťaž v dvoch kolách, no aj tak bola pre vysokú úroveň prihlásených prác ocenená takmer polovica. Súčasťou výstavy ako aj sprievodného katalógu sa tak stalo 136 produktov od 55 autorov. Porota udelila celkom 9 cien a 2 uznania, pričom využila aj svoje právo v niektorých kategóriách ceny neudeliť. Pridanou hodnotou súťaže je prezentácia mladých dizajnérskych talentov v zahraničí, čomu by mala napomôcť
aj ambícia vytvárať každoročne limitované série ocenených autorských výrobkov, ktoré by rozšírili portfólio predajní ÚĽUV na Slovensku. „Na scéne súčasnej dizajnérskej tvorby má súťaž Kruhy na vode stabilne vybudovanú pozíciu. Sila domácej tradície obsiahnutá v remeselne zručne spracovaných prírodných materiáloch v regionálnom bohatstve dekoratívnych prvkov je pre dizajnérov stále inšpiratívnym lákadlom...“ konštatuje členka odbornej poroty Oľga Danglová CSc., etnologička Ústavu etnológie SAV.

Kruhy na vode je súťaž remeselného dizajnu, ktorá sa na Slovensku organizuje od roku 2000. Súťaž každoročne aktivuje stredoškolských aj vysokoškolských študentov dizajnu, ktorí sa zaoberajú tradičným ľudovým remeslom a jeho uplatnením v súčasnom dizajne. Kruhy na vode  vznikli ako súčasť projektu Európskej federácie ľudového umenia a remesiel, no už jej prvý ročník ukázal veľký tvorivý potenciál najmä
u mladých dizajnérov. Súťaž otvára pozoruhodné možnosti ako zhodnotiť tradičné remeslo v spojení
so súčasným dizajnom. V ďalších ročníkoch súťaže potvrdil ÚĽUV ako ochranca tradičných remesiel svoj záujem o súčasný dizajn a podporu tvorby predmetov zodpovedajúcich cíteniu a nárokom moderného človeka.Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Partneri: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu
Kurátor výstavy: Mgr. Viera Kleinová
Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk