Kto na to mal, nosil Vkus

Kto na to mal, nosil Vkus

Podnik Vkus bol miestom, kde ste si mohli dať v období socializmu ušiť šaty na mieru. Bol v rámci domácich podmienok tým najlepším, čo systém odevnej výroby ponúkal.
Vkus vznikol znárodnením krajčírskych živností v roku 1950 a mal množstvo prevádzok po celom Slovensku. O päť rokov neskôr sa zlúčil s národným podnikom Zákazkové závody Vkus.
Šili nielen odevy pre ženy, mužov a deti, ale robili i rôzne doplnkové služby ako opravu odevov a kožušín, farbenie či obťahovanie gombíkov. Na doplnenie módneho sortimentu sa robili aj menšie kolekcie, určené pre obchodné domy.

Pre Dom módy aj pre Prior
V Bratislave bol prvotriednym podnikom najmä reprezentačný Dom módy na Šafárikovom námestí, alebo vychýrený salón v Živnodome, v dnešnej budove Novej scény na Vysokej ulici.
Ponúkali sa tu nielen exkluzívne služby šitia na mieru pre individuálnych klientov, ale napríklad aj pre divadlá. Len na Šafárikovom námestí zamestnávali okolo 120 pracovníkov.
V pamäti mnohých Bratislavčanov zostávajú ešte dnes mená vedúcich prevádzok, zväčša vyuče-ných krajčírov. Prichádzali do kontaktu s najvýznamnejšími klientmi, radili im vo výbere fazón, stri-hu, materiálu. Hlavnou majsterkou v Živnodome bola ešte koncom päťdesiatych rokov pani Šul-kovská, neskôr ju vystriedala pani Šeleová a Gejza Frišták.
Na Šafárikovom námestí bola vedúcou dámskych krajčírok Margita Neradová a pani Babiráková, vedúci pánskych krajčírov bol Ján Husár a Michal Hantabal, ktorý vyrábal aj dámske kostýmy a kabáty.
V pobočke na Hviezdoslavovom námestí pracoval pán Hriadel, na Vysokej pán Milata, na Obchodnej pani Harantová, na Špitálskej bol kožušník Grožaj, modistky sídlili na Michalskej.
Zhotovovali špičkové modely spoločenských šiat, kostýmy, plášte, pánske modely, ktoré modelovali priamo na modeloch a modelkách. V podniku sa robila aj menšia sériová výroba. Priemyselná konfekcia sa predávala po celom Československu, zásobovali Prior, Otex, Dom módy Dunaj, Kotvu v Prahe a niektoré ďalšie predajne.

Módna novinka
Do navrhovania bolo zapojené vývojové stredisko, ktoré sa ešte v 60. rokoch nachádzalo na Grösslingovej ulici v Bratislave. Boli tu rôzne oddelenia, nielen odevné, ale i drevárske, obuvnícke, kožiarske. Vedúcim bol Ing. Mareš, ako návrhárka v oblasti módy tu pracovala Jitka Susová. Od roku 1958 sem nastúpila aj Alica Buchová-Budovská, zakrátko začala pôsobiť priamo vo Vkuse na Šafárikovom námestí. Navrhovala doplnkové kusy odevov vyrábaných v menších sériách, koordinovala kolekcie v jednotlivých prevádzkach Vkusu a aj organizovala módne prehliadky. Konali sa každý polrok v zákazkovom salóne na inšpiráciu pre zákazníkov, ale aj pri rôznych príležitostiach po celom Československu. Vkus sa však koncom šesťdesiatych rokov zlúčil s Obnovou, závodom, ktorý mal v kompetencii obuvníctvo a kožušníctvo, čo podľa spomienok pamätníčky spôsobilo úpadok podniku…

Autorka článku: Zuzana Šidlíková
Celý článok nájdete tu: https://dennikn.sk/471524/kto-na-to-mal-nosil-vkus/