Kunsthalle Bratislava – výzva na predkladanie projektov

Kunsthalle Bratislava – výzva na predkladanie projektov

Miesto: Bratislava, Slovensko

Nová výtvarná inštitúcia Kunsthalle Bratislava zverejnila 8. 1. 2014 otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov. Tie sa budú v roku 2014 realizovať v rekonštruovaných priestoroch Kunsthalle LAB v prízemí Domu umenia (bývalé Dielo) na Námestí SNP.
Výzva je adresovaná vizuálnym umelcom, teoretikom a kurátorom súčasného umenia. Podľa Juraja Čarného z Kunsthalle Bratislava sa tieto výstavné priestory budú orientovať na najsúčasnejšie, presahové prejavy vizuálneho umenia. Preferované budú kontextuálne projekty s jasnou koncepciou, prípadne priamo reagujúce na miesto – špecifickú situáciu lokácie galérie či možnosť priamej komunikácie súčasného umenia s verejným priestorom za výkladmi LAB-u a jeho každodennou prevádzkou.
Komisia v marci 2014 vyberie z prihlásených výstavné projekty, na realizácii ktorých sa bude produkčne podieľať sumou 2 500 eur. Výstavy sa uskutočnia od mája do decembra t. r., presný termín bude dohodnutý individuálne s autormi projektov.
Program Kunsthalle LAB bude založený na dynamickom modeli krátkych výstav doplnených diskusiami, prednáškami, komentovanými prehliadkami a vzdelávacími aktivitami.
Prihlášky treba zaslať do 28. 2. 2014 elektronicky na mailovú adresu: kunsthallebratislava@gmail.com.