Ladislav Sutnar a hračka - prednáška

Ladislav Sutnar a hračka - prednáška

Trvanie: 20. október 2015
Miesto: prednášková sála Západočeského múzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň, Česko

V poradí už šiesta prednáška z cyklu Ladislav Sutnar a … , tentokrát hračka.  
Výstava venovaná Sutnarovej tvorbe tvorí ďalší vrchol pomyselného trojuholníka výstav, ktoré sledujú a z rôznych uhlov pohľadu mapujú život a tvorbu významného plzenského rodáka, celosvetovo uznávaného návrhára úžitkových predmetov, priekopníka vizuálneho dizajnu a maliara Ladislava Sutnara. Západočeské múzeum v Plzni pripravilo k výstave Ladislav Sutnar – úžitková tvorba sériu prednášok, ktoré sa návštevníkom pokúsia priblížiť Sutnarovu dizajnérsku činnosť a jej význam v širších súvislostiach s československým úžitkovým umením a architektúrou dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storočia.

Termín konania: 20. október 2015 od 17.00 hod.
Miesto konania:  prednášková sála Západočeského múzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň
Prednášajúca: Mgr. Marie Míčová, Uměleckoprůmyslové múzeum v Prahe

Informácie: http://www.zcm.cz/akce/ladislav-sutnar-hracka