Landscape, Revisited 4 / LandArch

Landscape, Revisited 4 / LandArch

Trvanie: 26. august 2015 - 6. september 2015
Miesto: U gazdov, Dúbravica, Slovensko

Landscape, Revisted 2015 je už štvrtým ročníkom medzinárodnej desaťdňovej skupinovej umeleckej rezidencie prebiehajúcej vo verejnom priestore obce Dúbravica a v oblasti Podpoľania. V roku 2015 s podtitulom LandArch sa artcamp zameria na experimentovanie a vznik súčasnej architektúry a dizajnu v prostredí súčasného stredoslovenského vidieka. Prizvaní profesionálni tvorcovia, architekti a dizajnéri, v spolupráci s dobrovoľníkmi (študenti architektúry&remesleníci) a s miestnymi obyvateľmi budú počas desiatich dní na prelome augusta a septembra realizovať úžitkové a vizuálne príťažlivé architektonické objekty v ľudskej mierke. Architektonické prvky a objekty budú realizované v intraviláne aj v extraviláne obce, sadoch a záhradách Dúbravice. Objekty majú slúžiť miestnej komunite, ale aj verejnosti prichádzajúcej do Dúbravice/lokality. Vytvorené objekty zostanú v správe občianskeho združenia Periférne centrá, niektoré v spolu-správe s obcou.

Tento ročník sa bude konať z účasti architektonických ateliérov H3T architekti /CZ/, Young.s /SK/, 2021 architekti /SK/, Hello Wood /HU/.

Trvanie Artcampu: 26. august – 6. september 2015, Dúbravica, U gazdov /meeting point/
Vernisáž výsledkov Artcampu: 5. 9. 2015 o 17:00

Projekt finančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Nadácia Orange, Obec Dúbravica.

Event FB info: https://www.facebook.com/events/523851957767057/
Info: http://bystrica.sme.sk/c/7970927/dubravica-bude-opat-patrit-architektonickym-experimentom.html