Let′s talk about Šperk!

Let′s talk about Šperk!

Trvanie: 12. máj 2016
Miesto: Café Berlinka SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava, Slovensko

Status autorského šperku z pohľadu strednej a mladej generácie slovenských a českých tvorcov a teoretikov šperku.
Je súčasný autorský šperk len akademickou záležitosťou? Ako je vnímaný odborným fórom a ako sa toto vnímanie odlišuje od predstavy publika? Smeruje výtvarný šperk viac k dizajnu, alebo ku konceptuálnemu umeniu? Aká bude jeho potenciálna budúcnosť?
Diskusia je sprievodným programom k výstave Anton Cepka. Kinetický šperk. Viac info o výstave: http://www.sdc.sk/?info-sr-a-svet&sprava=anton-cepka-kineticky-sperk

Hostia:
Mária H. Nepšinská, šperkárka, absolventka ateliéru S + M + L_ XL ‒ Kov a šperk na VŠVU v Bratislave (pedagógovia: doc. Anton Cepka, akad. soch., prof. Karol Weisslechner, akad. arch.), organizátorka aktivít v Združení šperkárov AURA (Medzinárodné sympóziá umeleckého šperku Kremnica), konferencie Šperk Stret v Bratislave.
PhDr. Petra Matějovičová, kurátorka Sbírky drahých kovů a různych materiálů, Uměleckoprůmyslové museum v Prahe.
Mgr. Art. Jana Machatová, šperkárka, absolventka ateliéru S + M + L +_XL ‒ Kov a šperk na VŠVU v Bratislave (pedagógovia: doc. Anton Cepka, akad.soch., prof. Karol Weisslechner, akad. arch.). V roku 2016 sa zúčastnila prestížnej výberovej prehliadky Schmuck v Mníchove.
Mgr. Art. Kristýna Španihelová, ArtD., šperkárka, absolventka ateliéru S + M + L_XL ‒ Kov a šperk na VŠVU v Bratislave (pedagógovia: doc. Anton Cepka, akad. soch., prof. Karol Weisslechner, akad. arch.), v súčasnosti odborná asistentka v tomto ateliéri. Bola finalistkou súťaže BKV-Prize 2010 a 2013, a tiež výberovej prehliadky Talente 2013 v Mníchove.
Viera Kleinová, kurátorka výstavy Anton Cepka. Kinetický šperk, kurátorka zbierky Úžitkového umenia a dizajnu SNG, Bratislava.

Diskusia: Let′s talk about Šperk!
Miesto konania: Café Berlinka SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava, Slovakia
Termín: 12. máj 2016 o 18.00 hod.
Zameranie: šperkársky dizajn & dizajn…
Usporiadateľ: SNG
Vstup voľný
FB Info: https://www.facebook.com/events/1346312632062061/