Leto v galérii

Leto v galérii

Trvanie: 1. júl 2014 - 1. august 2014
Miesto: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava, Slovensko

Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila v rámci celoročného projektu ART LABORATÓRIUM 2014 program pre prázdninujúce deti a mládež pod názvom Leto v galérii v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity. Ambíciou je efektívne naplniť voľný čas detí a mládeže počas prázdnin. Tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry budú v Galérii Jána Koniarka prebiehať od 1. 7. do 1. 8. 2014 utorok až piatok (okrem pondelka) od 9.30 do 11.00 hod. v prípade priaznivého počasia na nádvorí Kopplovej vily, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch klUbu 3.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Program letných tvorivých dielní 2014:

1. týždeň (1. 7. – 4. 7. 2014)
Recyklácia

  • Priblíženie vzťahu enviromentálnej zodpovednosti, úžitkového a voľného umenia
  • Tvorba úžitkových predmetov inšpirovaná súčasným dizajnom

 

2. týždeň  (8. 7. – 11. 7. 2014)
Fotografia a film

  • Oboznámenie s princípmi fotografie a filmu, základnými tvorivými postupmi a zaujímavosťami
  • Tvorba fotogramov a krátkych animácií

 

3. týždeň  (15. 7. – 18. 7. 2014)
Autori

  • Oboznámenie s tvorbou vybraných autorov
  • Tvorba interpretácií pomocou rôznych techník a postupov

 

4. týždeň (22. 7. – 25. 7. 2014)
Techniky

  • Interpretácia rôznych podôb výtvarných médií
  • Oboznámenie s rozličnými výtvarnými technikami

 

5. týždeň  (29. 7. – 1. 8. 2014)
Smery

  • Interpretácia vybraných umeleckých smerov
  • Tvorba výtvarných diel v štýle konkrétneho smeru

 

Kontakt:
Zuzana Dohnalová, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava, e-mail: pr@gjk.sk, info@gjk.sk, tel. 033/55 11 659

 

Info: http://www.gjk.sk/