Letter Fountain

Letter Fountain

Autor: Joep Pohlen
Vydalo: Taschen, máj 2015
Počet strán: 640
ISBN: 978-3836554534

Originálne holandské vydanie knihy Joepa Pohlena Letterfontein (Vodotrysk písma) získalo certifikát Typographic Excellence od newyorského Type Directors Club (TDC) v roku 2010 a cenu red-dot design award udeľovanú Centrom dizajnu Severného Porýnia-Vestfálska v nemeckom Essene. Kniha sa zaoberá anatómiou písma, typografickými princípmi alfabetických aj numerických znakov od čias, keď sa prví ľudia usilovali komunikovať vizuálnymi symbolmi a kresbami, až po súčasné tlačené formy písma vrátane špeciálnych znakov rôznych abecied. Autor podrobne rozoberá 150 písem, ich pôvod, charakteristiky fontu, vizuálne a technické parametre, alternatívy konkrétneho písma.
Písmo skúma v širšom kultúrno-historickom kontexte komparáciou jednotlivých typov písma s dobovým umením a umeleckými smermi od čias Gutenberga až po digitálnu éru. Osobitnú pozornosť venuje estetike digitalizovaného písma a správnemu výberu pätkového a bezpätkového písma na konkrétny cieľ. Zdôrazňuje pravidlá typografie a poskytuje manuál na vývoj nových digitálnych fontov. Rozsiahly apendix obsahuje index typov písma, zoznam 250 grafických dizajnérov-tvorcov písma, slovník a bibliografiu.

Autor knihy Joep Pohlen je grafický dizajnér, vývojár písma, oduševnený obhajca a znalec typografie. S kolegom Geertom Setolom založil v roku 1994 firmu Dutch Fontana Publishers, spolu publikovali aj prvé vydanie Letterfontein. V rokoch 2002 – 2010 vyšlo niekoľko nových vydaní, to najnovšie má rozsah 640 strán. J. Pohlen je nositeľom viacerých ocenení za knihy o typografii a umení.

Vydal Taschen, máj 2015, anglická, francúzska a nemecká verzia, 640 strán, ISBN 978-3836554534

http://www.taschen.com/pages/en/catalogue/design/all/04628/facts.letter_fountain.htm