lie – stand, interaktívna kniha

lie – stand, interaktívna kniha

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Pavel Choma

lie – stand, interaktívna kniha

Uznanie v súťaži NCD 2007

Dizajn: Karol Prudil

Škola: VSVU Bratislava

Pedagóg: Pavel Choma

Neobvyklá hra pre malých i veľkých - deti i dospelých. Posúva možnosti grafického dizajnu, ktorý je chápaný ako plošná disciplína, do priestoru. Kniha navodzuje široké asociácie pomocou ilustrácíi, ktoré sa dajú z knihy "vylámať"  a prekontextualizovať pomocou performácií. Takto je možné vytvárať skladaním nekonečné množstvo reálnych i absurdných trojrozmerných príbehov.