LOCUST L 1203, univerzálny nakladač

LOCUST L 1203, univerzálny nakladač

Miesto: Výrobca: WAY INDUSTRY, a. s., Krupina

LOCUST L 1203, univerzálny nakladač

Národná cena za dizajn 2001

Dizajn: Marián LUKÁČ

Výrobca: WAY INDUSTRY, a. s., Krupina

Porota ocenila kultivovaný dizajn novej triedy pracovného stroja LOCUST, v ktorom autori optimálme zosúladili konštrukčné a výtvarné zámery. Stroj pôsobí ako harmonický celok. Výsledkom komplexnosti riešenia dizajnu sú dobre čitatelné funkčné časti nakladača, prehľadné usporiadanie pohonnej jednotky – motor a hydraulika, optimálny prístup pre obsluhu a servis zariadenia. Dizajnové riešenie zohľadňuje optimalizáciu pracovného miesta obsluhy a individuálny farebný štýl, vhodne podporujúci identitu výrobku. Univerzálny nakladač LOCUST 1203 bol vytvorený pre široký sortiment prídavných zariadení.