Logo

Logo

Autor: Michael Evamy
Vydalo: Laurence King
Počet strán: 352
ISBN: 9781780671802

The Reference Guide to Symbols and Logotypes.
Kniha je akousi „bibliou“ logotypov, oboznamuje grafických dizajnérov s množstvom súvislostí, ktoré vedú k vzniku loga. Podrobnejšie rozoberá viac ako 1 300 logotypov zoradených podľa základnej vizuálnej formy. Zaoberá sa klasickými prácami majstrov loga, ako sú Paul Rand a Saul Bass, až po súčasnú tvorbu najlepších svetových grafických dizajnérov. Ku každému logu uvádza jeho autora a klienta, pre ktorého bolo vytvorené. Krátke texty charakterizujú najnovšie tendencie vo vývoji tohto segmentu grafického dizajnu

Vydavateľ: Laurence King,  352 strán, ISBN: 9781780671802

www.laurenceking.com/