LOGO 2014

LOGO 2014

Miesto: Stredoslovenská galéria, Nám. Štefana Moyzesa 25, Banská Bystrica, Slovensko

Uzávierka prihlášok: 6. 6. 2014.
4. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2014 je ojedinelým podujatím v oblasti grafického dizajnu na Slovensku. Logotyp patrí v oblasti úžitkovej grafiky k tým najnáročnejším tvorivým procesom. Prelom 20. a 21. storočia je symbolickým prelomom aj vo vnímaní značky – logotypu. Úlohou súťaže a následnej výstavy je zhodnotiť kvalitatívnu  úroveň logotypov na Slovensku a porovnať tento stav s okolitými krajinami.
Bienále má dve súťažné kategórie. Hlavná kategória je určená profesionálnym grafikom, dizajnérom, grafickým štúdiám alebo reklamným agentúram. V študentskej kategórii môžu predstaviť svoje práce stredoškoláci a poslucháči vysokých škôl so zameraním na úžitkovú grafiku a dizajn.
Výber z najlepších logotypov bude v priebehu roka 2014 postupne prezentovaný na pôde partnerských univerzít v Krakove, Budapešti a v Zlíne.

Organizátor: agentúra ENTERPRISE
Spoluorganizátor: Slovenské centrum dizajnu
Miesto konania: Stredoslovenská galéria, Nám. Štefana Moyzesa 25, Banská Bystrica
Uzávierka prihlášok: 6. 6. 2014.
Vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov: 18. 6. 2014 o 17,00 hod.
Výstava potrvá do 20. 07. 2014

Kontakt

Ing. Martin Úradníček
predseda organizačného výboru
e-mail: martin@logo2014.sk
tel.: 0905 800 584
Mgr. Juraj Jamrich
e-mail: juraj@logo2014.sk
tel.: 0918 628 456
Bc. Dominka Úradníčková
e-mail: dominika@logo2014.sk
tel.: 0903 444 828

Viac: www.logo2014.eu