Logo mesta Trenčín

Logo mesta Trenčín

Miesto: Klient: Mestský úrad Trenčín

Logo mesta Trenčín

Uznanie v súťaži NCD 2005

Dizajn: Emil Drličiak

Klient: Mestský úrad Trenčín

Symbol mesta je vyjadrený jednoduchými geometrickými prvkami a kombináciami farieb. Červený štvorec vyjadruje symbol hradu, modrá vlnovka rieku Váh, žltá symbolizuje mesto na oboch brehoch Váhu a zelená ostrov zelene v meste. Grafické riešenie umožňuje množstvo variácií a nových riešení, ktoré mesto môže využiť pre podporu svojich rôznorodých aktivít. Logo symbolizuje ideu mladého a rozvíjajúceho sa mesta Trenčín.