Ľubomír Longauer nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2014

Ľubomír Longauer nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2014

Vo štvrtok 12. marca 2015 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2014. Porota Ceny Dominika Tatarku v rámci 21. ročníka udelila cenu Ľubomírovi Longauerovi za knihu Vyzliekanie z kroja.

Na úvod slávnostného odovzdávania 21. ročníka tejto prestížnej ceny po hudobnom vystúpení Jozefa Luptáka a Borisa Lenka predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Zajac oznámil, že Cenu Dominika Tatarku za rok 2014 dostal Ľubomír Longauer za knihu Vyzliekanie z kroja (Bratislava : Slovart, 2014).

Ľubomír Longauer je významný slovenský grafický dizajnér a grafik, vysokoškolský pedagóg a autor knižných publikácií z oblasti grafického dizajnu a jeho histórie. Pracoval najmä pre slovenské vydavateľstvá, kultúrne inštitúcie, galérie, divadlá. Realizoval dvanásť samostatných výstav a zúčastnil sa mnohých domácich aj medzinárodných kolektívnych výstav. Okrem článkov v domácej odbornej tlači vydal dvojčíslo časopisu Grif Graf (2001), monografiu Martin Benka, prvý dizajnér slovenského národného mýtu (2008, spoluautorka A. Oláhová), knihu O sebe a svojej práci (2009), katalóg Ladislav Csáder, zabudnutý bratislavský modernista (2011) a dva diely monumentálnej historickej práce Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918, Modernosť tradície (2011) a Vyzliekanie z kroja (2014, vročenie 2013). Je iniciátorom založenia Slovenského múzea dizajnu (2014) pri Slovenskom centre dizajnu v Bratislave
Gratulujeme!