LUKA, splachovacia nádržka

LUKA, splachovacia nádržka

Miesto: Výrobca: SAM – HOLDING, a. s., Myjava

LUKA, splachovacia nádržka

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Patrik ŽILÍNEK

Výrobca: SAM – HOLDING, a. s., Myjava