MAK – Viedeň po prelome storočí

MAK – Viedeň po prelome storočí

Viedenské múzeum úžitkového umenia pri príležitosti 150. výročia svojho vzniku (1863) pripravilo zmeny vo viacerých stálych expozíciách. V septembri 2013 bola otvorená výstava Viedeň 1900, dizajn/umenie a remeslá 1890 – 1938. Vyše 500 exponátov (nábytok, sklo, keramika, textil, úžitková grafika, šperky), ktoré informujú nielen o samotných autoroch, ale aj o jednotlivých výrobcoch a spôsobe ich akvizície, je rozostavených v priestore a vitrínach poctivo chronologicky tak, aby poukazovali na viaceré korelácie medzi jednotlivými objektmi. Autori sa popritom sústredili na vytvorenie komplexného obrazu stredoeurópskej moderny, s prihliadnutím na krajiny bývalého Rakúsko-Uhorska, najmä však Moravu a Čechy. Dokazuje to pomerne veľký počet exponátov vyrobených na území dnešnej Českej republiky, najmä v súvislosti s produkciou Wiener Werkstätte.