Malá retrospektíva grafického dizajnu z Fakulty umení v Košiciach

Malá retrospektíva grafického dizajnu z Fakulty umení v Košiciach

Rozbeh ateliéru grafického dizajnu bol na Katedre dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity Košice spätý s pôsobením všestranne zameraného výtvarníka Jozefa Haščáka. Pôsobil na Katedre dizajnu až do svojej predčasnej smrti v roku 2012. Za ten čas sa ateliér grafického dizajnu, v súvislosti s rozšírením zamerania riešených projektov premenovaný na ateliér vizuálnej komunikácie, rozrástol z “chudobného príbuzného” priemyselného dizajnu na plnoprávnu súčasť vzdelávacieho systému Fakulty umení. V roku 2001 sa do výučby zapojil čerstvý absolvent dizajnérskeho štúdia na VŠVU v Bratislave Andrej Haščák a o päť rokov neskôr sa ku kmeňovým pedagógom zaradil Pavol Rozložník. Renomé odboru ďalej povzniesol medzinárodne uznávaný poľský grafický dizajnér Wladyslav Pluta, ktorý sa stal garantom dizajnérskych odborov Fakulty umení a svoju pozíciu vôbec nebral formálne. Výučba v ateliéroch vizuálnej komunikácie postupne získavala novú dynamiku príchodom vlastných odchovancov. Či už v pozícii asistentov (Linda Marenčíková, Mária Ištvánová, Mária Tokárová) alebo doktorandov (Samuel Čarnoký, Peter Javorík). Článok vznikol pri príležitosti výstavy ateliéru v galérii Satelit v Bratislave.