Manuál corporate designu pre interné využitie TV Markíza

Manuál corporate designu pre interné využitie TV Markíza

Miesto: Klient: Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o., TV Markíza

Manuál corporate designu pre interné využitie TV Markíza

Uznania v sútaži NCD 1997

Grafický dizajn: CD - Creative Department, s.r.o.

Klient: Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o., TV Markíza