Mario Bellini

Mario Bellini

Autor: Enrico Morteo
Vydalo: Phaidon, 14. september 2015
Počet strán: 320
ISBN: 9780714869452

Prvá ucelená monografia prác Mario Belliniho, jedného z najvšestrannejších a najvplyvnejších talianskych dizajnérov. Bohato ilustrovaná publikácia s viac ako 500 obrázkami obsahuje kresby a fotografie z Belliniho archívu, ktoré budú verejnosti predstavené po prvý krát. Kniha obsahuje kompletný zoznam Belliniho prác od kalkulačiek, písacích strojov, úradných a bankových zariadení, cez stoličky, stoly, pohovky a svietidlá. Kniha predstavuje i sériu esejí, zahrňujúcu i rozhovor autora knihy s Bellinim. V ňom odhaľuje rôznorodé aspekty svojej tvorby a vzniku produktov.
Táto kniha je “povinnou jazdou” pre architektov a produktových, nábytkových, svetelných textilných, grafických dizajnérov, ako i študentov týchto disciplín. Rovnako si nájde miesto i v radoch laikov a nadšencov, či zberateľov Belliniho produktov. Dozvieme sa, či je Mario Bellini skutočne absolútnym protipólom svojho súputnika Dietera Ramsa. Tiež budeme sledovať počiatky jeho tvorby do povojnového obdobia, kedy prepukol rozmach spoločností vyrábajúcich mikro - elektronické zariadenia na báze syntetických polymérov, pre ktoré, podobne ako Rams, tvoril. Zistíme, prečo ho nedávno New York Times nazvali “Jedným z posledných protagonistov talianskeho dizajnu.”

Titul: Mario Bellini
Vydavateľstvo: Phaidon
Autor: Enrico Morteo
Počet strán: 320
ISBN: 9780714869452
Dátum vydania: 14. september 2015

Viac informácií: http://de.phaidon.com/store/design/mario-bellini-9780714869452/